Chuyển đổi bảng giá nâng cao 200.000 đ

Cho phép khách truy cập của bạn chuyển đổi giữa các nội dung bằng trình chuyển đổi, tiêu đề và nội dung dựa trên văn bản hợp thời trang

DEMO 1

Edit Content

Basic 1

Đ 29K Tháng
 • 1 Tài khoản Email
 • 500 MB Bộ nhớ
 • 1 Tên miền
 • Ram 1 GB
 • 1 CPU
 • Chứng chỉ SSL miễn phí

Basic 2

Đ 45K Tháng
 • 1 Tài khoản Email
 • 1 GB Bộ nhớ
 • 1 Tên miền
 • Ram 2 GB
 • 1 CPU
 • Chứng chỉ SSL miễn phí

Basic 3

Đ 65K Tháng
 • 1 Tài khoản Email
 • 2 GB Bộ nhớ
 • 1 Tên miền
 • Ram 2 GB
 • 1 CPU
 • Chứng chỉ SSL miễn phí
Edit Content

Advanced 1

Đ 95K Tháng
 • 2GB dung lượng SSD
 • 2 CPU Core
 • Không giới hạn Sub-domains
 • 4GB RAM
 • Không giới hạn Sub-domains
 • Chứng chỉ SSL miễn phí

Basic 2

Đ 45K Tháng
 • 1 Tài khoản Email
 • 1 GB Bộ nhớ
 • 1 Tên miền
 • Ram 2 GB
 • 1 CPU
 • Chứng chỉ SSL miễn phí

Basic 3

Đ 65K Tháng
 • 1 Tài khoản Email
 • 2 GB Bộ nhớ
 • 1 Tên miền
 • Ram 2 GB
 • 1 CPU
 • Chứng chỉ SSL miễn phí
Edit Content

Advanced 1

Đ 95K Tháng
 • 2GB dung lượng SSD
 • 2 CPU Core
 • Không giới hạn Sub-domains
 • 4GB RAM
 • Không giới hạn Sub-domains
 • Chứng chỉ SSL miễn phí

Basic 2

Đ 45K Tháng
 • 1 Tài khoản Email
 • 1 GB Bộ nhớ
 • 1 Tên miền
 • Ram 2 GB
 • 1 CPU
 • Chứng chỉ SSL miễn phí

Basic 3

Đ 65K Tháng
 • 1 Tài khoản Email
 • 2 GB Bộ nhớ
 • 1 Tên miền
 • Ram 2 GB
 • 1 CPU
 • Chứng chỉ SSL miễn phí

DEMO 2

Edit Content

Starter

Đ 200K Tháng

15 Tài khoản Email
Dung lượng 100 GB
1 tên miền
Băng thông 300 GB
00 Cơ sở dữ liệu Mysql
Bảo mật nâng cao

Advanced

Đ 500K Tháng

15 Tài khoản Email
Dung lượng 100 GB
1 tên miền
Băng thông 300 GB
00 Cơ sở dữ liệu Mysql
Bảo mật nâng cao

Edit Content

Starter

$ 5.99 Month

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which

Starter

$ 5.99 Month

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which