3. Tập trung vào kết quả

Mục tiêu của chúng tôi là mang lại những kết quả đo lường được, bao gồm tăng lượng người theo dõi, mức độ tương tác và doanh số bán hàng, thông qua dịch vụ tiếp thị TikTok của chúng tôi.