Advanced 1

Đ 95K Tháng
 • 2GB dung lượng SSD
 • 2 CPU Core
 • Không giới hạn Sub-domains
 • 4GB RAM
 • Không giới hạn Sub-domains
 • Chứng chỉ SSL miễn phí

Basic 2

Đ 45K Tháng
 • 1 Tài khoản Email
 • 1 GB Bộ nhớ
 • 1 Tên miền
 • Ram 2 GB
 • 1 CPU
 • Chứng chỉ SSL miễn phí

Basic 3

Đ 65K Tháng
 • 1 Tài khoản Email
 • 2 GB Bộ nhớ
 • 1 Tên miền
 • Ram 2 GB
 • 1 CPU
 • Chứng chỉ SSL miễn phí