Hình thức nghiên cứu
thị trường gián tiếp

Tại Phong Linh Media, chúng tôi cam kết tạo ra nội dung truyền thông xã hội hấp dẫn, thúc đẩy sự tương tác và khuyến khích người đọc chia sẻ suy nghĩ, quan điểm và kinh nghiệm của riêng họ. Những thông tin này thường mang giá trị đối với khách hàng của chúng tôi, giúp họ điều chỉnh dịch vụ và sản phẩm để đáp ứng sở thích và mong muốn của khách hàng, từ đó tạo sự hài lòng và tạo ra tương lai thịnh vượng hơn.