Để tạo chiến lược quảng cáo kỹ thuật số hiệu quả, điều quan trọng trước tiên là xác định mục tiêu kinh doanh, đối tượng mục tiêu, ngân sách và KPI của bạn. Để bắt đầu đúng quy trình, chúng tôi sẽ có một cuộc gọi điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp để tìm hiểu thêm về doanh nghiệp của bạn.