Khởi chạy chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số là một cột mốc thú vị trong hành trình tiếp thị của bạn. Tại Phong Linh Media, chúng tôi áp dụng cách tiếp cận toàn diện đối với việc khởi chạy chiến dịch để đảm bảo rằng mọi thứ được thiết lập để thành công. Chúng tôi xem xét cẩn thận các mục tiêu chiến dịch, đối tượng mục tiêu, nội dung và nội dung quảng cáo, theo dõi và trang đích cũng như ngân sách của bạn để đảm bảo rằng mọi thứ đều được căn chỉnh và tối ưu hóa để đạt được hiệu suất tối đa.