Đo lường hiệu suất của chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số là điều cần thiết để xác định mức độ thành công của chiến dịch và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Tại Phong Linh Media, chúng tôi cung cấp các báo cáo chiến dịch chi tiết bao gồm các chỉ số hiệu suất chính như số lần hiển thị, số lần nhấp, số chuyển đổi và giá mỗi chuyển đổi. Với báo cáo chi tiết của chúng tôi, bạn có thể luôn nắm được thông tin và tin tưởng vào khoản đầu tư vào quảng cáo của mình, đồng thời đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu để tối ưu hóa chiến dịch của mình nhằm đạt được kết quả tối đa.