DEMO 1

Mẫu Hình ảnh được thay đổi

Bạn cũng có thể giảm thời gian tải thêm trong các trang web của mình. Tận dụng gói bổ trợ tốt nhất cho trình tạo trang web

image_comparison_laptop.pngimage_comparison_laptop-1.png

DEMO 2

image_comparion_7.pngimage_comparion_8.png

DEMO 3

DEMO 4

Chào mừng đến với Thời trang

Tự làm áo thun do chính bạn thiết kế

Tính năng cực kỳ tuyệt vời dành cho cách doanh nghiệp làm về sản phẩm dịch vụ thay đổi trước và sau.

image_comparion_15.pngimage_comparion_16.png

DEMO 5

image_comparion_1.pngimage_comparion_2.png

Sự thay đổi hình ảnh trước và sau

Tính năng cực kỳ tuyệt vời dành cho cách doanh nghiệp làm về sản phẩm dịch vụ thay đổi trước và sau.

DEMO 6

Hình ảnh so sánh phiên bản ngang

So sánh hai hình ảnh theo chiều ngang với tiện ích so sánh hình ảnh mạnh mẽ này.

image-comparison-2.jpgimage-comparison-1.jpg

DEMO 7

So sánh hình ảnh với
Phong Linh

image_comparion_3.pngimage_comparion_4.png

DEMO 8

image_comparion_11.pngimage_comparion_12.png

Phát triển kinh doanh với Phong Linh

Tính năng cực kỳ tuyệt vời dành cho cách doanh nghiệp làm về sản phẩm dịch vụ thay đổi trước và sau.

DEMO 9

Hình ảnh so sánh phiên bản dọc

Hiển thị hình ảnh theo chiều dọc với sự so sánh hình ảnh tuyệt vời này sẽ làm tăng sự chú ý của khách truy cập của bạn.

image-gallery-2.jpgimage-gallery-1.jpg

DEMO 10

Chào mừng bạn đến với Phong Linh
So sánh hình ảnh

image_comparion_9.pngimage_comparion_10.png