DEMO 1

Mẫu liên hệ với Zalo và Gọi ngay

Icon có hiệu ứng rung gây sự chú ý tới Khách Hàng của bạn.

DEMO 2

Mẫu liên hệ với nhiều kênh

Icon tĩnh có đầy đủ kênh liên lạc

DEMO 3

Mẫu liên hệ với Zalo và Gọi ngay V2

Icon có hiệu ứng rung gây sự chú ý tới Khách Hàng của bạn.

DEMO 4

Mẫu liên hệ với Zalo; Chat và Gọi ngay

Icon có hiệu ứng thay đổi chủ đề.

DEMO 5

Mẫu liên hệ với nhiều kênh v2

Icon tĩnh có đầy đủ kênh liên lạc