DEMO 1

Phiên bản tối của Hotspot của Phong Linh

Tìm cách tốt nhất để thêm Điểm phát sóng của bạn với phong cách tối và làm cho nó trông đẹp mắt hơn.

Phong Linh Media

Phong Linh PC

107 Nguyễn Phong Sắc

0923539999

DEMO 2

Kiểu Hotspot Mặc định

Hiển thị hình ảnh của bạn theo cách nhiều thông tin hơn với kiểu mặc định này.

107 Nguyễn Phong Sắc

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các ưu đãi tốt nhất

Phong Linh Media

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các ưu đãi tốt nhất

Phong Linh PC

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các ưu đãi tốt nhất

0923539999

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các ưu đãi tốt nhất

DEMO 3

Giới thiệu Hiệu ứng của Phong Linh

Kích hoạt hình ảnh Hotspot của sản phẩm và thiết kế của bạn với kiểu đường kẻ.

107 Nguyễn Phong Sắc

Liên hệ chúng tôi để sỡ hữu các hiệu ứng mới nhất

Phong Linh Media

Liên hệ chúng tôi để sỡ hữu các hiệu ứng mới nhất

Phong Linh PC

Liên hệ chúng tôi để sỡ hữu các hiệu ứng mới nhất

0923539999

Liên hệ chúng tôi để sỡ hữu các hiệu ứng mới nhất

DEMO 4

Điểm phát sóng Nội dung với Kiểu nhấp chuột

Tag your location with a content click style.

107 Nguyễn Phong Sắc

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các hiệu ứng nổi bật nhất


Liên hệ ngay

Phong Linh Media

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các hiệu ứng nổi bật nhất


Liên hệ ngay

Phong Linh PC

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các hiệu ứng nổi bật nhấ

 

Liên hệ ngay

0923539999

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các hiệu ứng nổi bật nhất


Liên hệ ngay

DEMO 5

Logo Hotspot với Kiểu Hiệu ứng

Showcase your company logo on your site with a Hotspot and help users to get knowledge about your company.

107 Nguyễn Phong Sắc

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các hiệu ứng nổi bật nhất

Phong Linh Media

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các hiệu ứng nổi bật nhất

Phong Linh PC

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các hiệu ứng nổi bật nhất

0923539999

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các hiệu ứng nổi bật nhất

DEMO 6

Điểm phát sóng Kiểu đường có hình ảnh

Phong cách trang web của bạn với phong cách hình ảnh Hotspot đơn giản nhưng hiệu quả này

107 Nguyễn Phong Sắc

Liên hệ chúng tôi để sở hữu sở hữu các hiệu ứng mới nhất

Phong Linh Media

Liên hệ chúng tôi để sở hữu sở hữu các hiệu ứng mới nhất

Phong Linh PC

Liên hệ chúng tôi để sở hữu sở hữu các hiệu ứng mới nhất

0923539999

Liên hệ chúng tôi để sở hữu sở hữu các hiệu ứng mới nhất

DEMO 7

Điểm phát sóng Hiệu ứng có nút

Chỉ định một nút trong hình ảnh Hotspot của bạn trông cực kỳ ấn tượng.

107 Nguyễn Phong Sắc

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các ưu đãi mới nhất

Liên hệ ngay

Phong Linh PC

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các ưu đãi mới nhất

Liên hệ ngay

Phong Linh Media

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các ưu đãi mới nhất

Liên hệ ngay

0923539999

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các ưu đãi mới nhất

Liên hệ ngay

0927759999

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các ưu đãi mới nhất

Liên hệ ngay

DEMO 8

Trưng bày Phong cách di chuột của Hotspot Phong Linh

Thêm sản phẩm vào trang web của bạn và hiển thị chi tiết bằng tiện ích Hotspot.

107 Nguyễn Phong Sắc

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các hiệu ứng mới nhất

Phong Linh Media

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các hiệu ứng mới nhất

Phong Linh PC

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các hiệu ứng mới nhất

0923539999

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các hiệu ứng mới nhất

DEMO 9

Trưng bày sản phẩm có Hiệu ứng kết hợp Hotspot

Trưng bày sản phẩm với phong cách đường nét hỗn hợp đẹp mắt với các tùy chọn tùy biến cao.

107 Nguyễn Phong Sắc

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các hiệu ứng mới nhất

Phong Linh Media

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các hiệu ứng mới nhất

Phong Linh PC

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các hiệu ứng mới nhất

0923539999

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các hiệu ứng mới nhất

0927759999

Liên hệ chúng tôi để sở hữu các hiệu ứng mới nhất