DEMO 161

Hình ảnh bình thường

DEMO 162

Doanh nghiệp

Mang Đổi mới đến Công ty của bạn

Bắt đầu hành trình hướng tới thành công và nâng cao doanh thu cho doanh nghiệp của bạn.

DEMO 163

Doanh nghiệp

Mang Đổi mới đến Công ty của bạn

Bắt đầu hành trình hướng tới thành công và nâng cao doanh thu cho doanh nghiệp của bạn.

DEMO 164

Lưới đầy đủ với biểu tượng & màu Gradient

Tô điểm cho phần tab của bạn với kiểu Full Grid - Icon & Gradient Fill. Bạn có thể sử dụng các nút chuyển màu trên tab và đường viền chuyển màu trong hộp nội dung

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

DEMO 165

Biểu tượng & phong cách hộp nội dung

Giới thiệu phần tab của bạn với biểu tượng lưới đầy đủ và kiểu hộp nội dung.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

DEMO 166

Lưới đầy đủ với văn bản biểu tượng

Tô điểm cho trang web của bạn với phong cách văn bản biểu tượng đầy đủ với hiệu ứng đổ bóng

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

DEMO 167

Hộp gradient dọc v2

Hiển thị các tab của bạn với kiểu hộp chuyển màu dọc bắt mắt nhất.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

DEMO 168

Hộp gradient dọc v1

Thực thi một phong cách mới trong tab của bạn. Tận dụng kiểu hộp Gradient dọc.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

DEMO 169

Kiểu đường nét chung

Hiển thị gạch dưới đầy màu sắc bên dưới các tab của bạn. Hãy thử kiểu đường kẻ chung của Tab tiện ích của chúng tôi

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

DEMO 170

Điền vào hộp nội dung

Tận dụng kiểu hộp nội dung và hiển thị màu đơn sắc trong tab và hộp nội dung.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

DEMO 171

Tô màu hộp kiểu 2

Sử dụng các loại hộp điền với màu đồng nhất trong nền của các tab và đường viền.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

DEMO 172

Phong cách mặc định

Đơn giản là sang trọng. Tận dụng kiểu mặc định cho các tab của bạn.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

Thiên nhiên là một tác phẩm tuyệt vời của tạo hoá, đem đến cho chúng ta những trải nghiệm tuyệt đẹp và phong phú. Trên trái đất này, có những cánh đồng xanh mướt, rừng rậm um tùm và những dãy núi trùng điệp, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và thú vị.

DEMO 173

Phiên bản tối của Hotspot

Tìm cách tốt nhất để thêm Điểm phát sóng của bạn với phong cách tối và làm cho nó trông đẹp mắt hơn.

phonglinhmedia.vn

phonglinhpc.vn

Tầng 9, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN

092.353.9999

DEMO 174

Kiểu Hotspot Mặc định

Hiển thị hình ảnh của bạn theo cách nhiều thông tin hơn với kiểu mặc định này.

phonglinhmedia.vn

Liên hệ ngay

phonglinhpc.vn

Liên hệ ngay

Tầng 9, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN

Liên hệ ngay

092.353.9999

Liên hệ ngay

DEMO 175

Hotspot Line Style Product Showcase

Enable Hotspot image of your product and design with line style.

phonglinhmedia.vn

Liên hệ ngay

phonglinhpc.vn

Liên hệ ngay

Tầng 9, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN

Liên hệ ngay

092.353.9999

Liên hệ ngay

DEMO 176

Điểm phát sóng Nội dung với Kiểu nhấp chuột

Tag your location with a content click style.

phonglinhmedia.vn

Liên hệ ngay

Ghé thăm vị trí

phonglinhpc.vn

Liên hệ ngay

Ghé thăm vị trí

Tầng 9, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN

Liên hệ ngay

Ghé thăm vị trí

092.353.9999

Liên hệ ngay

Ghé thăm vị trí

DEMO 177

Hotspot Logo with Active Style

Showcase your company logo on your site with a Hotspot and help users to get knowledge about your company.

phonglinhmedia.vn

Liên hệ ngay

phonglinhpc.vn

Liên hệ ngay

Tầng 9, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN

Liên hệ ngay

092.353.9999

Liên hệ ngay

DEMO 178

Điểm phát sóng Kiểu đường có hình ảnh

Phong cách trang web của bạn với phong cách hình ảnh Hotspot đơn giản nhưng hiệu quả này

phonglinhmedia.vn

Liên hệ ngay

phonglinhpc.vn

Liên hệ ngay

Tầng 9, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN

Liên hệ ngay

092.353.9999

Liên hệ ngay

DEMO 179

Điểm Phát sóng có nút

Chỉ định một nút trong hình ảnh Hotspot của bạn trông cực kỳ ấn tượng.

phonglinhmedia.vn

Liên hệ ngay

Xem vị trí

phonglinhpc.vn

Liên hệ ngay

Xem vị trí

Tầng 9, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN

Liên hệ ngay

Xem vị trí

092.353.9999

Liên hệ ngay

Xem vị trí

Hãy đến với chúng tôi

Liên hệ ngay

Xem vị trí

DEMO 180

Trưng bày Phong cách di chuột của bạn

Thêm sản phẩm vào trang web của bạn và hiển thị chi tiết bằng tiện ích Hotspot.

phonglinhmedia.vn

Liên hệ ngay

phonglinhpc.vn

Liên hệ ngay

Tầng 9, 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN

Liên hệ ngay

092.353.9999

Liên hệ ngay