DEMO 81

Phong cách cột đèn với hình ảnh

Hiển thị các bài đăng blog gần đây của bạn ở định dạng chuẩn trên nền sáng và mềm với tùy chọn băng chuyền

15 con số ấn tượng về Local SEO 2023 mà bạn không nên bỏ qua

15 con số ấn tượng về Local SEO 2023 mà bạn không nên bỏ qua

Bạn đang đấu tranh để nổi bật trong thị trường địa phương của bạn? Với rất nhiều doanh nghiệp cạnh tranh để thu hút sự chú ý của khách hàng địa phương, thật khó để tạo được dấu ấn của bạn. Đó là lúc SEO địa phương “Local SEO” phát huy tác dụng. Bằng cách triển khai chiến lược SEO địa phương toàn diện , bạn có thể tăng khả năng hiển thị của mình trong kết quả tìm kiếm địa phương, tiếp cận đối tượng mục tiêu hiệu quả hơn và thu hút khách hàng tiềm năng có giá trị cho doanh nghiệp của bạn. Vào năm 2023, SEO địa phương sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với các doanh nghiệp nhỏ đang tìm cách phát triển sự hiện diện trực tuyến của họ và thu hút nhiều khách hàng địa phương hơn.

GA4: Công nghệ phân tích mới nhất

GA4: Công nghệ phân tích mới nhất

Bạn có thể đã nghe nói về công cụ phân tích thế hệ mới Google Analytics 4, nhưng điều này có nghĩa là gì? GA4 là giải pháp đo lường mới của Google đã thay thế Universal Analytics từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Google Analytics 4 được thiết kế có tính đến các mục tiêu chính, đảm bảo cung cấp hiểu biết toàn diện hơn về hành vi của người dùng trên tất cả các điểm tiếp xúc kỹ thuật số, từ duyệt web trực tuyến đến ngoại tuyến.

Tại sao bạn không nên bỏ qua vai trò của truyền thông xã hội trong việc xây dựng thương hiệu

Tại sao bạn không nên bỏ qua vai trò của truyền thông xã hội trong việc xây dựng thương hiệu

Ước tính có khoảng 90% cá nhân mua hàng từ các thương hiệu mà họ theo dõi trên các nền tảng truyền thông xã hội. Tuy nhiên, với sự phát triển của tiếp thị kỹ thuật số, vai trò của mạng xã hội trong việc xây dựng thương hiệu đã trở nên phức tạp hơn so với trước đây.

DEMO 82

Mềm & phong cách bài toàn lưới 2

Hiển thị bài đăng của bạn riêng lẻ trong nền sáng với hình ảnh nổi bật ở bên phải

15 con số ấn tượng về Local SEO 2023 mà bạn không nên bỏ qua

DEMO 83

Liệt kê kiểu bài đăng với hình ảnh tròn

Hiển thị bài đăng trên blog của bạn riêng lẻ ở chế độ xem lưới đầy đủ trên nền sáng

DEMO 84

Mềm & phong cách bài toàn lưới 3

Hiển thị bài đăng của bạn trong nền tối với hình ảnh nổi bật ở phía bên tay phải

15 con số ấn tượng về Local SEO 2023 mà bạn không nên bỏ qua

DEMO 85

DEMO 86

Phong cách bài tối với hình ảnh

Hiển thị blog của bạn ở định dạng chuẩn trên nền tối với tùy chọn băng chuyền

15 con số ấn tượng về Local SEO 2023 mà bạn không nên bỏ qua

15 con số ấn tượng về Local SEO 2023 mà bạn không nên bỏ qua

Bạn đang đấu tranh để nổi bật trong thị trường địa phương của bạn? Với rất

GA4: Công nghệ phân tích mới nhất

GA4: Công nghệ phân tích mới nhất

Bạn có thể đã nghe nói về công cụ phân tích thế hệ mới Google

DEMO 87

Mềm & phong cách bài toàn lưới với ảnh bo góc

Hiển thị bài đăng trên blog của bạn riêng lẻ ở chế độ xem lưới đầy đủ trên nền sáng

15 con số ấn tượng về Local SEO 2023 mà bạn không nên bỏ qua

DEMO 88

Bài đăng kiểu lưới tin tức với hình ảnh

Hiển thị bài đăng trên blog của bạn riêng lẻ ở chế độ xem lưới đầy đủ trên nền sáng

15 con số ấn tượng về Local SEO 2023 mà bạn không nên bỏ qua

15 con số ấn tượng về Local SEO 2023 mà bạn không nên bỏ qua

Bạn đang đấu tranh để nổi bật trong thị trường địa phương của bạn? Với rất nhiều doanh nghiệp cạnh tranh để thu hút sự chú ý của khách hàng địa phương, thật khó để tạo được dấu ấn của bạn. Đó là lúc SEO địa phương “Local SEO” phát huy tác dụng. Bằng cách triển khai chiến lược SEO địa phương toàn diện , bạn có thể tăng khả năng hiển thị của mình trong kết quả tìm kiếm địa phương, tiếp cận đối tượng mục tiêu hiệu quả hơn và thu hút khách hàng tiềm năng có giá trị cho doanh nghiệp của bạn. Vào năm 2023, SEO địa phương sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với các doanh nghiệp nhỏ đang tìm cách phát triển sự hiện diện trực tuyến của họ và thu hút nhiều khách hàng địa phương hơn.

GA4: Công nghệ phân tích mới nhất

GA4: Công nghệ phân tích mới nhất

Bạn có thể đã nghe nói về công cụ phân tích thế hệ mới Google Analytics 4, nhưng điều này có nghĩa là gì? GA4 là giải pháp đo lường mới của Google đã thay thế Universal Analytics từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Google Analytics 4 được thiết kế có tính đến các mục tiêu chính, đảm bảo cung cấp hiểu biết toàn diện hơn về hành vi của người dùng trên tất cả các điểm tiếp xúc kỹ thuật số, từ duyệt web trực tuyến đến ngoại tuyến.

Tại sao bạn không nên bỏ qua vai trò của truyền thông xã hội trong việc xây dựng thương hiệu

Tại sao bạn không nên bỏ qua vai trò của truyền thông xã hội trong việc xây dựng thương hiệu

Ước tính có khoảng 90% cá nhân mua hàng từ các thương hiệu mà họ theo dõi trên các nền tảng truyền thông xã hội. Tuy nhiên, với sự phát triển của tiếp thị kỹ thuật số, vai trò của mạng xã hội trong việc xây dựng thương hiệu đã trở nên phức tạp hơn so với trước đây.

DEMO 89

DEMO 90

Phong cách bài viết thu gọn

Hiển thị bài đăng trên blog của bạn riêng lẻ ở chế độ xem lưới đầy đủ trên nền sáng

DEMO 91

DEMO 92

DEMO 93

Bài đăng đơn giản với thông tin meta 4

Bạn có thích phong cách sạch sẽ và đơn giản để hiển thị các bài đăng trên blog của mình không? Tận dụng bài đăng đơn giản với kiểu thông tin meta

15 con số ấn tượng về Local SEO 2023 mà bạn không nên bỏ qua

15 con số ấn tượng về Local SEO 2023 mà bạn không nên bỏ qua

Bạn đang đấu tranh để nổi bật trong thị trường địa phương của bạn? Với rất nhiều doanh nghiệp cạnh tranh để thu hút sự chú ý của khách hàng địa

GA4: Công nghệ phân tích mới nhất

GA4: Công nghệ phân tích mới nhất

Bạn có thể đã nghe nói về công cụ phân tích thế hệ mới Google Analytics 4, nhưng điều này có nghĩa là gì? GA4 là giải pháp đo lường

Tại sao bạn không nên bỏ qua vai trò của truyền thông xã hội trong việc xây dựng thương hiệu

Tại sao bạn không nên bỏ qua vai trò của truyền thông xã hội trong việc xây dựng thương hiệu

Ước tính có khoảng 90% cá nhân mua hàng từ các thương hiệu mà họ theo dõi trên các nền tảng truyền thông xã hội. Tuy nhiên, với sự phát

DEMO 94

Phong cách cột đèn với hình ảnh 6

Bạn có muốn thể hiện thời gian xuất bản blog của mình theo cách tiết kiệm không gian và hiển thị từ trên xuống không? Tận dụng kiểu bài viết Ánh sáng với hình ảnh từ tiện ích blog của chúng tôi dành cho bạn.

DEMO 95

Kiểu bài đăng dạng lưới có nút

Hiển thị bài đăng trên blog của bạn riêng lẻ ở chế độ xem lưới đầy đủ trên nền sáng

15 con số ấn tượng về Local SEO 2023 mà bạn không nên bỏ qua

15 con số ấn tượng về Local SEO 2023 mà bạn không nên bỏ qua

Bạn đang đấu tranh để nổi bật trong thị trường địa phương của bạn? Với rất nhiều doanh nghiệp cạnh tranh để thu hút sự chú ý của khách hàng địa

GA4: Công nghệ phân tích mới nhất

GA4: Công nghệ phân tích mới nhất

Bạn có thể đã nghe nói về công cụ phân tích thế hệ mới Google Analytics 4, nhưng điều này có nghĩa là gì? GA4 là giải pháp đo lường

Tại sao bạn không nên bỏ qua vai trò của truyền thông xã hội trong việc xây dựng thương hiệu

Tại sao bạn không nên bỏ qua vai trò của truyền thông xã hội trong việc xây dựng thương hiệu

Ước tính có khoảng 90% cá nhân mua hàng từ các thương hiệu mà họ theo dõi trên các nền tảng truyền thông xã hội. Tuy nhiên, với sự phát

DEMO 96

Phong cách cột đèn với hình ảnh 9

Giới thiệu phần blog của bạn ở định dạng chuẩn. Cho phép khách truy cập của bạn nhận được bản tóm tắt ngắn gọn về bài đăng trên blog.

15 con số ấn tượng về Local SEO 2023 mà bạn không nên bỏ qua

15 con số ấn tượng về Local SEO 2023 mà bạn không nên bỏ qua

Bạn đang đấu tranh để nổi bật trong thị trường địa phương của bạn? Với rất nhiều doanh nghiệp cạnh tranh để thu hút sự chú ý của khách hàng địa

GA4: Công nghệ phân tích mới nhất

GA4: Công nghệ phân tích mới nhất

Bạn có thể đã nghe nói về công cụ phân tích thế hệ mới Google Analytics 4, nhưng điều này có nghĩa là gì? GA4 là giải pháp đo lường

Tại sao bạn không nên bỏ qua vai trò của truyền thông xã hội trong việc xây dựng thương hiệu

Tại sao bạn không nên bỏ qua vai trò của truyền thông xã hội trong việc xây dựng thương hiệu

Ước tính có khoảng 90% cá nhân mua hàng từ các thương hiệu mà họ theo dõi trên các nền tảng truyền thông xã hội. Tuy nhiên, với sự phát

DEMO 97

DEMO 98

Tận dụng phong cách Cột đèn không có hình ảnh. Hiển thị bài đăng trên blog của bạn với nền mềm không có hình ảnh nổi.

Tô điểm cho phần danh sách bài đăng blog của bạn với danh sách bài đăng blog tiêu chuẩn đi kèm với các nút ít tập trung hơn

15 con số ấn tượng về Local SEO 2023 mà bạn không nên bỏ qua

15 con số ấn tượng về Local SEO 2023 mà bạn không nên bỏ qua

Bạn đang đấu tranh để nổi bật trong thị trường địa phương của bạn? Với rất nhiều doanh nghiệp cạnh tranh để thu hút sự chú ý của khách hàng địa

GA4: Công nghệ phân tích mới nhất

GA4: Công nghệ phân tích mới nhất

Bạn có thể đã nghe nói về công cụ phân tích thế hệ mới Google Analytics 4, nhưng điều này có nghĩa là gì? GA4 là giải pháp đo lường

Tại sao bạn không nên bỏ qua vai trò của truyền thông xã hội trong việc xây dựng thương hiệu

Tại sao bạn không nên bỏ qua vai trò của truyền thông xã hội trong việc xây dựng thương hiệu

Ước tính có khoảng 90% cá nhân mua hàng từ các thương hiệu mà họ theo dõi trên các nền tảng truyền thông xã hội. Tuy nhiên, với sự phát

DEMO 99

Blog của chúng tôi

Blog mới nhất với
Phong cách Carousel

Tại sao bạn không nên bỏ qua vai trò của truyền thông xã hội trong việc xây dựng thương hiệu

Tại sao bạn không nên bỏ qua vai trò của

Ước tính có khoảng 90% cá nhân mua hàng từ các thương hiệu mà họ theo dõi trên các nền tảng truyền thông xã hội. Tuy nhiên, với sự phát

GA4: Công nghệ phân tích mới nhất

GA4: Công nghệ phân tích mới nhất

Bạn có thể đã nghe nói về công cụ phân tích thế hệ mới Google Analytics 4, nhưng điều này có nghĩa là gì? GA4 là giải pháp đo lường

15 con số ấn tượng về Local SEO 2023 mà bạn không nên bỏ qua

15 con số ấn tượng về Local SEO 2023 mà

Bạn đang đấu tranh để nổi bật trong thị trường địa phương của bạn? Với rất nhiều doanh nghiệp cạnh tranh để thu hút sự chú ý của khách hàng địa

DEMO 100

Blog mới nhất với
Phong cách Carousel 2

Blog của chúng tôi

15 con số ấn tượng về Local SEO 2023 mà bạn không nên bỏ qua

15 con số ấn tượng về Local SEO 2023 mà bạn không nên bỏ qua

Bạn đang đấu tranh để nổi bật trong thị trường địa phương của bạn? Với rất nhiều doanh nghiệp cạnh tranh để thu hút sự chú ý của khách hàng địa

GA4: Công nghệ phân tích mới nhất

GA4: Công nghệ phân tích mới nhất

Bạn có thể đã nghe nói về công cụ phân tích thế hệ mới Google Analytics 4, nhưng điều này có nghĩa là gì? GA4 là giải pháp đo lường

Tại sao bạn không nên bỏ qua vai trò của truyền thông xã hội trong việc xây dựng thương hiệu

Tại sao bạn không nên bỏ qua vai trò của truyền thông xã hội trong việc xây dựng thương hiệu

Ước tính có khoảng 90% cá nhân mua hàng từ các thương hiệu mà họ theo dõi trên các nền tảng truyền thông xã hội. Tuy nhiên, với sự phát