DEMO 41

Khám phá thành viên nhóm Với chúng tôi

Hiển thị hồ sơ của các thành viên trong nhóm của bạn trong bố cục băng chuyền đầy phong cách.

Nam

Giám đốc

DEMO 42

Khám phá thành viên nhóm
chúng tôi

Giúp trang web của bạn có thể giới thiệu đội ngũ tốt nhất

Hải

Designer

Nam

Kế toán

Hải

UI/UX Designer

Nam

Nhân sự

Hải

Lao công

Nam

Designer

Hải

Nhân sự

DEMO 43

Khám phá thành viên nhóm Với chúng tôi

Hiển thị hồ sơ của các thành viên trong nhóm của bạn trong bố cục băng chuyền đầy phong cách.

Hải

Quản lý

Nam

CEO

Hải

Lễ tân

Nam

Lao công

DEMO 44

Lên phong cách Phần nhóm

Tuỳ chọn Giao diện

Hải

Designer

Bạn không cần lãng phí thời gian và tiền bạc của mình nữa để tìm kiếm tính năng cho web của mình

Nam

Web

Bạn không cần lãng phí thời gian và tiền bạc của mình nữa để tìm kiếm tính năng cho web của mình

Hải

CEO

Bạn không cần lãng phí thời gian và tiền bạc của mình nữa để tìm kiếm tính năng cho web của mình

DEMO 45

Khám phá thành viên nhóm Với chúng tôi

Hiển thị hồ sơ của các thành viên trong nhóm của bạn trong bố cục băng chuyền đầy phong cách.

Nam

Ceo

Hải

Lễ tân

Xem chi tiết

Hải

Lễ tân

Nam

It

Hải

Nhân sự

Xem chi tiết

Hải

Nhân sự

Nam

Ceo

Hải

Ceo

Nam

Quản lý

Xem chi tiết

Nam

Quản lý

DEMO 46

Khám phá thành viên nhóm Với chúng tôi

Hiển thị hồ sơ của các thành viên trong nhóm của bạn trong bố cục băng chuyền đầy phong cách.

Nam

Founder

Hải

Lễ tân

Nam

Kĩ sư

Hải

Nhân sự

Nam

Ceo

Hải

Founder

Nam

Thiết kế

DEMO 47

Khám phá thành viên nhóm Với chúng tôi

Hiển thị hồ sơ của các thành viên trong nhóm của bạn trong bố cục băng chuyền đầy phong cách.

Hải

Bác sĩ

Hải

Y tá

Nam

Dược sĩ

Nam

Hộ lý

Hải

Y tá

Hải

Bác sĩ

Nam

Hộ lý

DEMO 48

Phần nhóm
Có hiệu ứng lớp phủ

Hiển thị hồ sơ của các thành viên trong nhóm của bạn trong bố cục băng chuyền đầy phong cách.

Hải

Ceo

Nam

Designer

Hải

Nhân sự

Nam

Quản lý

DEMO 49

Hải

Ceo

Nam

Designer

Hải

Nhân sự

Nam

Quản lý

Hải

Lao công

DEMO 50

Nút có biểu tượng

Dễ dàng tạo nút kêu gọi hành động tương tác bằng biểu tượng bằng cách sử dụng tiện ích nút.

DEMO 51

Kiểu bán tròn

Tạo các nút có kích thước khác nhau với hình dạng bán tròn.

DEMO 52

Phong cách chuyển màu v2

Vị trí của các biểu tượng trên các nút gradient làm cho nó trở nên ấn tượng hơn. Hãy tạo một nút gradient với một biểu tượng.

DEMO 53

Làm tròn Nút với nền đỏ

Làm cho các nút của bạn hấp dẫn hơn đối với người dùng bằng cách sử dụng nền đỏ.

DEMO 54

Phong cách chuyển màu v10

Làm cho nút trên trang web của bạn trở thành một nút kiểu dốc tuyệt vời. Một thiết kế hiệu quả để tạo các nút ấn tượng trên trang web của bạn. Các nút phong cách có ý nghĩa nhất cho trang web.

DEMO 55

Nút kêu gọi hành động

Sử dụng định dạng nút nửa tròn có biểu tượng có thể làm cho nút kêu gọi hành động của bạn hấp dẫn hơn.

DEMO 56

Phong cách chuyển màu v9

Dễ dàng hiển thị nút kêu gọi hành động của bạn với kiểu gradient. Các tùy chọn tùy chỉnh đơn giản để tạo nút ấn tượng và thân thiện với người dùng cho trang web của bạn.

DEMO 57

Kiểu nút video

Tạo nút kêu gọi hành động cho video của bạn. Một nút video tuyệt vời có thể tăng cường hành động từ người dùng.

DEMO 58

Phong cách nút chuyển màu

Làm cho các nút của bạn trông nổi bật bằng cách thêm kiểu nút độc quyền của chúng tôi trên trang của bạn.

DEMO 59

Làm tròn với Biểu tượng

Tạo một nút tròn bằng một biểu tượng để làm cho nó hấp dẫn hơn.

DEMO 60

Logo khách hàng với hiệu ứng hộp đầy đủ

Hiển thị logo khách hàng của bạn theo kiểu băng chuyền có chiều rộng đầy đủ với trang trình bày chuyển màu xuất hiện từ dưới cùng