DEMO 281

Chi tiết với hiệu ứng di chuột

Hiển thị chi tiết thành viên trong nhóm có tác động lớn đến tâm trí khách hàng. Giới thiệu tên, chỉ định và các chi tiết xã hội với hiệu ứng di chuột độc quyền.

Nam

Ui/UX Designer

DEMO 282

Hình ảnh đầy đủ và chi tiết trong hiệu ứng di chuột

Tạo phong cách riêng cho phần thành viên nhóm của bạn với hình ảnh đầy đủ và chi tiết trong hiệu ứng di chuột. Thay đổi màu của nội dung lớp phủ để làm nổi bật nội dung đó.

Nam

Dev

DEMO 283

Hộp hình ảnh dạng lưới đầy đủ không có khoảng cách & hiệu ứng di chuột

Nhóm của bạn cần được hiển thị trước khán giả, cho thấy bạn có một nhóm đẹp như thế nào. Tạo hộp hình ảnh toàn lưới không có khoảng cách và hiệu ứng di chuột trên trang của bạn.

Hải

Designer

Hải

Designer

Nam

Dev

Nam

Designer

Hải

Designer

Nam

Dev

DEMO 284

Du lịch

Hãy bắt đầu Cuộc hành trình

Bắt đầu lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của bạn với hướng dẫn chuyến đi của chúng tôi, Đã đến lúc khám phá thế giới. Nắm bắt mọi thứ! Chúng tôi đang cung cấp chất lượng tốt nhất với hương vị tuyệt vời.

DEMO 285

Kinh doanh

Mang Đổi mới đến Công ty của bạn

Hãy bắt đầu hành trình hướng tới thành công và nâng cao doanh thu cho doanh nghiệp của bạn.

Nam

CEO

Chúng tôi cung cấp giải pháp tốt nhất và đưa ra chiến lược kinh doanh giúp bạn trở thành một người chuyên nghiệp hoàn toàn.

Hải

Dev

Chúng tôi cung cấp giải pháp tốt nhất và đưa ra chiến lược kinh doanh giúp bạn trở thành một người chuyên nghiệp hoàn toàn.

Nam

Designer

Chúng tôi cung cấp giải pháp tốt nhất và đưa ra chiến lược kinh doanh giúp bạn trở thành một người chuyên nghiệp hoàn toàn.

DEMO 286

Hình ảnh hình vuông với hiệu ứng di chuột

Xây dựng trang hiển thị nhóm kiểu hình ảnh hình vuông với hiệu ứng di chuột. Hiển thị hình ảnh và ký hiệu hình vuông của từng thành viên bằng cách sử dụng kiểu này.

Hải

Designer

Nam

Designer

Nam

Designer

Nam

Designer

Nam

Dev

DEMO 287

Du lịch

Hãy bắt đầu Cuộc hành trình

Hãy bắt đầu hành trình hướng tới thành công và nâng cao doanh thu cho doanh nghiệp của bạn.

DEMO 288

Kinh doanh

Mang Đổi mới đến Công ty của bạn

Hãy bắt đầu hành trình hướng tới thành công và nâng cao doanh thu cho doanh nghiệp của bạn.

Hải

CEO

Chúng tôi cung cấp giải pháp tốt nhất và đưa ra chiến lược kinh doanh giúp bạn trở thành một người chuyên nghiệp hoàn toàn.

Nam

CEO

Chúng tôi cung cấp giải pháp tốt nhất và đưa ra chiến lược kinh doanh giúp bạn trở thành một người chuyên nghiệp hoàn toàn.

Hải

CEO

Chúng tôi cung cấp giải pháp tốt nhất và đưa ra chiến lược kinh doanh giúp bạn trở thành một người chuyên nghiệp hoàn toàn.

DEMO 289

Kinh doanh

Mang Đổi mới đến Công ty của bạn

Hãy bắt đầu hành trình hướng tới thành công và nâng cao doanh thu cho doanh nghiệp của bạn.

DEMO 290

Kinh doanh

Mang Đổi mới đến Công ty của bạn

Hãy bắt đầu hành trình hướng tới thành công và nâng cao doanh thu cho doanh nghiệp của bạn.

DEMO 291

Kinh doanh

Mang Đổi mới đến Công ty của bạn

Hãy bắt đầu hành trình hướng tới thành công và nâng cao doanh thu cho doanh nghiệp của bạn.

DEMO 292

Kinh doanh

Mang Đổi mới đến Công ty của bạn

Hãy bắt đầu hành trình hướng tới thành công và nâng cao doanh thu cho doanh nghiệp của bạn.

Nam

CEO

Chúng tôi cung cấp giải pháp tốt nhất và đưa ra chiến lược kinh doanh giúp bạn trở thành một người chuyên nghiệp hoàn toàn.

Hải

CEO

Chúng tôi cung cấp giải pháp tốt nhất và đưa ra chiến lược kinh doanh giúp bạn trở thành một người chuyên nghiệp hoàn toàn.

Nam

CEO

Chúng tôi cung cấp giải pháp tốt nhất và đưa ra chiến lược kinh doanh giúp bạn trở thành một người chuyên nghiệp hoàn toàn.

DEMO 293

Kinh doanh

Mang Đổi mới đến Công ty của bạn

Hãy bắt đầu hành trình hướng tới thành công và nâng cao doanh thu cho doanh nghiệp của bạn.

Nam

Designer

DEMO 294

Kêu gọi hành động bằng hình ảnh

Thêm các hộp đẹp với tiêu đề, hình ảnh và nút và khuyến khích người dùng thực hiện hành động.

Sáng tạo của riêng bạn

Trang web đẹp với các yếu tố

DEMO 295

Kêu gọi hành động với tiêu đề và nút

Làm nổi bật nhiều phần với kiểu kêu gọi hành động bắt mắt này.

Sáng tạo của riêng bạn

Trang đích đẹp với các yếu tố

DEMO 296

Kêu gọi hành động

Bắt đầu sử dụng phong cách này trên các trang web của bạn và làm cho trang web của bạn linh hoạt hơn. 

Trang web đẹp với Phong Linh

Một con sông nhỏ tên là Duden chảy ngang qua vị trí của họ và cung cấp cho nó những thứ cần thiết.
Đó là một đất nước thiên đường, trong đó, ...

DEMO 297

Kêu gọi hành động

Tạo và tùy chỉnh tiện ích gọi hành động theo cách hấp dẫn trực quan.

Trang web đẹp với Phong Linh

Một con sông nhỏ tên là Duden chảy ngang qua vị trí của họ và cung cấp cho nó những thiết bị thứ cấp.
Đó là đất nước thiên đường, trong đó, ...

DEMO 298

Kêu gọi hành động

Làm phong phú trang web của bạn tương tác tốt hơn bằng cách bổ sung tiện ích gọi hành động đẹp mắt.

Trang web đẹp với Phong Linh

Một con sông nhỏ tên là Duden chảy ngang qua vị trí của họ và cung cấp cho nó những thứ cần thiết.
Đó là một đất nước thiên đường, trong đó, ...

DEMO 299

Kêu gọi hành động với hiệu ứng đầy màu sắc

Thêm một văn bản đơn giản với màu nền và thu hút sự chú ý của người dùng.

Sáng tạo của riêng bạn

Trang web đẹp với các yếu tố

DEMO 300

Kêu gọi hành động

Thêm hình nền ấm mắt và thu hút nhiều sự chú ý hơn từ người dùng.

Trang web đẹp với Phong Linh

Một con sông nhỏ tên là Duden chảy ngang qua vị trí của họ và cung cấp cho nó những thứ cần thiết.
Đó là một đất nước thiên đường, trong đó, ...