DEMO 21

 

Tại sao người tạo web

Chọn Tiện ích Nâng cao

DEMO 22

Tiện ích với liên kết tùy chỉnh

Biến liên kết tùy chỉnh của bạn thành một nút hoạt hình đẹp mắt hoặc bất kỳ thiết kế mang tính biểu tượng nào. Trình bày trang của bạn một cách thông minh trước khán giả trong vài phút.